Οι μέρες είναι λίγες και φεύγουν γρήγορα
Κι όποιος στη ζωή και τον έρωτα είναι θεατής
Δεν είναι αθώος

*

Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2008

Όπως τις φύσαγε ο αέρας τις λέξεις