Οι μέρες είναι λίγες και φεύγουν γρήγορα
Κι όποιος στη ζωή και τον έρωτα είναι θεατής
Δεν είναι αθώος

*

Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2008

With the word's chisel

Φιλική μετάφραση στα Αγγλικά Nikareti