Οι μέρες είναι λίγες και φεύγουν γρήγορα
Κι όποιος στη ζωή και τον έρωτα είναι θεατής
Δεν είναι αθώος

*

Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2007

You'll come


You'll come
To the water towers
Of my sorrow
Vespertine fog scenery
Lamp-post in crystal essence
Weathervanes will be spinning around
The margin of a lonely
And forbidden word
You will dare to articulate it
With unreachable eyes
Like the blueness of your nostalgia


© Γιάννης Τόλιας


Φιλική μετάφραση στα Αγγλικά Nikareti