Οι μέρες είναι λίγες και φεύγουν γρήγορα
Κι όποιος στη ζωή και τον έρωτα είναι θεατής
Δεν είναι αθώος

*

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2007

ΤΕΤΆΡΤΗ, 3 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2007